Гүлшат кенті әкімінің 2009 жылы атқарған жұмысы туралы есебі

Қазақстан Республикасы Пре­зидентінің тапсырмасын орындауда біз жаңа жылды атқарылған жұ­мыстар туралы тұр­ғындар алдында есеп беруден бас­таймыз. Тәжірибенің көрсетуіне қарай осындай кездесулер біздің жұмысымыздың бағасының басты өлшемі болып табылады. Үкімет пен халықтың байланысы кент тұрғындарын кент­тің шұғыл мәселелері мен сұрақтарын дұрыс бағытта ақпарлауын туғызады.

Өткен жылы Гүлшат кенті әкі­мі аппаратының жұмысы кент­тің әлеуметтік-экономикалық да­муы­на бағытталды. Әлеуметтік-экономикалық және саяси сала жұмысының нақты ширығу жы­лы болды, оны куәландыратын кенттің дамуындағы негізгі көр­сеткіштер динамикасының оң­тайлы тенденциясының сақта­л­уы.

Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 6 нау­рыздағы «Дағдарыстан жаңару мен дамуға» Жолдауын жүзеге асыру мақсатында «Жол картасы» бойынша кентті қолдау үшін 10 млн. 850 мың теңге қаржы бө­лінді, оның ішінде:

- кент көшесінің жарығын қалпына келтіруге - 1 млн. 850 мың теңге;

- кент клубының, кітапханасының ағымдық жөндеуіне - 4,5 млн. теңге;

- кентішілік жолдарды жөн­деуге - 4,5 млн. теңге.

Бөлінген қаржыны уақтылы игеру мақсатында 2009 жылы 15 мамырда ашық конкурс өткі­зілді, онда 1 млн. 850 мың теңге сомасына көшені жарықтандыруды «Реналком» ЖШС, 3,8 млн. теңгеге кент клубын, кітапханасын ағымдық жөндеуден өткізуді «Шапағат Құрылыс» ЖШС ұтып алды. Бөлінген қаржының айырмасы 700 мың теңгеге «Шапағат-Құрылыс» ЖШС кент клубына от жағуға қажетті қазандық орнатты.

Жол жөндеу жұмыстарын «Дорстрой материал XXI» ЖШС орындады. 1 маусымнан бастал­ған жұмыстарға жұмыспен қамту орталығы арқылы кент тұрғындарының қатарынан 25 адам ең­бекке тартылды. Жоспарланған жұмыстар уақтылы аяқталды және комиссиямен акт бойынша қабылданды.

2009 жылы кентке 5 оралман отбасы келді, тұрғын үймен қамтамасыз етілді. Бірінші рет олар 5 га жерді игеріп, картоп пен көкөністер егіліп, көкөніс өнімдерімен, жұмыспен қамтылды.

Дағдарысқа қарсы бағдарлама бойынша кенттегі дүкендер мен дүңгіршекте сатылатын азық-түлік өнімдері мен қажетті тауарлардың бағаларына үнемі бақылау жүргізіледі.

Кенттің әлеуметтік саласында мектеп, клуб, қалалық С.Сейфуллин кітапханасының филиалы қызмет етеді.

Қазақстан Республикасы «Же­ке және заңды тұлғалардың өті­ніштерін қарастыру тәртібі туралы» Заңына сәйкес, әр сәрсенбі күні сағат 17.00-ден 18.00-ге дейін тұрғындарды жеке сұрақтармен қабылдау жүргізіледі. Қазақстан Республикасының «Же­ке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарастыру тәртібі туралы» Заңының мәтіні, шағым мен ұсыныстарға арналған жәшіктер орналастырылған. 2009 жылы 200 өтініш тіркелді. Кент әкімімен қабылданған өкімдер саны – 103 өкім.

2009 жылдың қорытындысы бойынша тұрғындар саны - 625 адам, оның ішінде Шұбар-Түбек бөлімшесінен - 200 адам.

Жұмыссыздықпен күрес бағдарламасы бойынша жыл басынан жұмыспен қамту орталығына 21 адам тіркелді, экономикалық тұрғыдан белсенді халықтың 0,06 % құрады. Жұмыспен қамту деңгейі 4,9% құрады. Ақылы қоғамдық жұмыста 18 адам қамтылды, оның ішінде 15 әйел, тө­ленгені - 963 911 теңге. 1.01.10 ж. тіркелгені - 5 адам. Жұмыспен қамту орталығы арқылы 4-уі еңбекпен қамтылды.

2009 жылы 10 адамнан тұратын 2 аз қамтылған отбасы анықталды, 227,5 мың теңге адрестік әлеуметтік жәрдемақы төленді. 12 отбасы балаларына жәрдемақы алады, жалпы 304,6 мың теңге төленді.

Жалғызбасты зейнеткерлерге, мүгедектер үшін ақысыз монша ұйымдастырылды. Оларға 2 әлеуметтік жұмыскер, 2 медбибі қызмет көрсетеді.

Ауылшаруашылық саласы бойынша 176 ауладан 70 аулада қосалқы шаруашылық, мұнда 589 бас ірі қара мал, 791 бас ұсақ мал, 10 бас жылқы, 50 бас түйе, 134 құстар бар.

Шағын және орта кәсіпкер­лікпен айналысатын субъектілер саны - 28 бірлік. Кентте 2 дүкен, 1 дүңгіршек, 1 кафе, 4 асхана, 20 демалыс үйі, оның ішінде 3 заңды тұлға қызмет етеді. Бұл салада 77 адам жұмыспен қамтылған.

2009 жылы бөлінген бюджеттік қаржы көлемі 10963 мың теңгені құрады, оның ішінде:

- кент әкімдігінің қызметіне- 6162 мың теңге;

- әлеуметтік салаға 685 мың теңге;

- тұрғын үй саласына 2184 мың теңге;

- сумен жабдықтауға 1700 мың тенге;

- электр тоғының қызметіне 132 мың теңге;

- санитарлы тазалықты қамтамасыз етуге 352 мың теңге;

- жергілікті деңгейде мәдени шараларды қолдауға 1932 мың теңге.

Көлік магистралі бойынша Балқаш қаласы автобекетінің кестесімен автобус қатынасады, сонымен қатар, транзиттік кө­ліктер де жүреді.

Гүлшат кентінің әлеумет­тік-экономикалық бағдарламасын жүзеге асыру арқылы жұмыссыздық деңгейі - 0,6%, кедей­шілік деңгейі - 0,5% төмендеді.

2009 жылы көтерілген өзекті мәселелердің бірі - кентті ауыз және шаруашылық қажетті сумен қаматасыз ету. Осы мәселені шешу үшін қуаттылығы 132 квт ЦНС 180-225 су сорғышын сатып алуға қаржы бөлінді.

М.Шохметов,

Гүлшат кентінің әкіміОтчет

Диалог власти и народа позволяет правильно информировать граждан о проводимой политике, своевременно реагировать на существующие проблемы, этой же цели служит обнародование ежегодных отчетов о работе акиматов всех уровней.

Деятельность аппарата акима поселка Гулшат направлена на его устойчивое социально-экономическое развитие. Прошедший год был наполнен напряженной работой в социальной, экономической и политической сферах, о чем свидетельствует сохранившаяся тенденция положительной динамики основных показателей развития нашего населенного пункта, повышение уровня жизни населения и стабильность общественно-политической ситуации.

В целях реализации Послания Президента РК от 6
марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию» по программе «Дорожная карта» на поддержку посёлка выделено 10850тыс.тенге, которые направлены на выполнение следующих мероприятий: восстановление освещения - 1850тыс.тенге; ремонт клуба и библиотеки - 4500 тыс.тенге; текущий ремонт дорог - 4500 тыс. тенге.

Для своевременного освоения средств 15 мая 2009 года проведен открытый конкурс. Тендер по восстановлению освещения улиц на сумму 1млн. 850 тыс. тенге выиграло ТОО «Реналком», по ремонту объектов культуры на сумму 3 млн. 800 тыс. тенге - ТОО «Шапағат құрылыс», в том числе на 700 тысяч тенге установлен новый котел для обогрева клуба. Работы по ремонту дорог производило ТОО «Дорстрой материал XXI». Они начались с 1 июня, при этом из числа гулшатцев через городской центр занятости было трудоустроено 25 человек. Планируемый объем работ был выполнен своевременно и принят комиссией по акту.

В прошлом году в поселок прибыло 5 семей оралманов, которым было выделено жилье. Ими были освоены земли площадью в 5 га, где высажены картофель и помидоры, что обеспечило новоселов занятостью.

По антикризисной программе исполнительной властью поселка ведется контроль за ценами на продукты питания и необходимые товары, реализуемые в магазинах и киоске.

Социальная сфера Гулшата представлена школой, клубом, филиалом городской библиотеки им. С.Сейфуллина. В соответствии с Законом РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» каждую среду в аппарате акима поселка ведется прием граждан по личным вопросам. К сведению жителей размещен текст данного Закона и установлена урна для жалоб и предложений. За 2009 год зарегистрировано 200 обращений, принято 103 распоряжения.

По итогам отчетного года численность населения составила 625 человек, 200 из них проживают в отделении Чубар-Тюбек.

По программе борьбы с безработицей с начала года зарегистрирован 21 безработный, что составило 0,06% от экономически активного населения поселка. Фиксированный уровень занятости составил 4,9%. К общественным оплачиваемым работам привлечены 18 чел., из них 15 женщин, выплачено 963,9 тыс. тенге. На 1 января 2010 года на учете состоят 5 безработных. Через центр занятости трудоустроено 4 человека.

В 2009 году выявлено 2 малообеспеченные семьи из 10 человек, выплачено адресных социальных пособий на сумму 227,5 тыс. тенге. Пособия на детей получают 12 семей, всего выплачено 304,6 тыс. тенге.

Для одиноких и престарелых пенсионеров, инвалидов организована бесплатная баня. Их обслуживают 2 социальных работника, 2 медработника.

Из 176 дворов подсобное хозяйство ведут 70, в них имеются 589 голов крупного рогатого скота, 791 голова мелкого рогатого скота, 10 лошадей, 50 верблюдов, 134 головы птицы.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 28 единиц. В поселке функционируют 2 магазина, киоск, кафе, 4 столовые, 20 зон отдыха, 3 из них с образованием юридического лица. В сфере малого предпринимательства занято 77 человек.

Объем выделенных бюджетных средств на 2009 год составил 10963 тыс.тенге, в том числе: на функционирование аппарата акима - 6162 тыс.тенге; социальную сферу - 685 тыс.тенге; жилищно-коммунальную сферу - 2184 тыс.тенге; водоснабжение - 1700 тыс.тенге; услуги за электроэнергию - 132 тыс.тенге; обеспечение санитарии - 352 тыс.тенге; поддержку культурно-досуговой работы на местном уровне – 1932тыс.тенге.

Транспортное сообщение представлено рейсовыми автобусами, курсирующими по расписанию автостанции г.Балхаш, а также транзитными автобусами.

В ходе реализации социально-экономической программы поселка уровень безработицы снизился на 0,6%, уровень бедности снизился на 0,5%.

Одним из проблемных вопросов 2009 года являлось обеспечение поселка питьевой и хозяйственной водой. Для его решения были выделены средства на приобретение насоса ЦНС- 180-225 с электродвигателем мощностью 132 кВт.

Мухтар Шохметов,

аким пос.Гулшат